HELIOGRAFIK mb.

  • Që ka të bëjë me heliografinë, që i përket heliografisë, i heliografisë. Studime heliografike.