HELMUES mb.

  • 1. Që dëmton organizmin ose shkakton vdekjen e tij me helmin që ka, që të helmon. Lëndë helmuese. Gaz helmues. Bimë helmuese. Gjarpër helmues.
  • 2. fig. Që të dëmton a të prish me diçka të keqe. Ndikim helmues. Propaganda helmuese.
  • Bar helmues shih te BAR,~I I.