HEQËSI f

  • 1. vjet. Ndihma që i jepte dikush një kusari për të vjedhur ose një gjakësi për të vrarë dikë, puna që bënte heqësi. E vrau (e grabiti) me heqësi.
  • 2. fig. Dredhi. Veproi me heqës. Bëri heqësi veproi me dredhi.