HEQKEQËS m.

  • 1. Ai që ka vuajtur shumë në jetë, ai që ka hequr keq. Më mirë heqkeqës se grabitës. fj. u.
  • 2. Përd. mb. sipas kuptimit të emrit.