HERËPASHERSHËM mb.

  • Që ndodh a që bëhet kohë pas kohe, që përsëritet herë pas here; që ndodh a bëhet rregullisht e në mënyrë të përsëritur. Takime të herëpashershme. Detyrat (masat) e herëpashershme. Krasitja (harrja, ujitja) e herëpashershme. Reshje (shira) të herëpashershme. Luftërat e herëpashershme.