HERMETIZËM m. libr.

  • Të qenët shumë i errët e i pakuptueshëm për shkak të gjuhës së vështirë ose të ideve e të figurave të paqarta, si tipar i letërsisë dhe i artit dekadent në vendet borgjeze e revizioniste. Hermetizmi i letërsisë (i poezisë) borgjeze (revizioniste). Vuan nga hermetizmi.