HERMOQ m.

  • Hendek a vijë që bëhet në anë të arës për të tërhequr ujërat e shiut.