HIBRIDIZOJ kal., bot., zool.

  • Kryqëzoj dy lloje ose dy raca të afërta bimësh a kafshësh për të nxjerrë një lloj a një racë me veti e tipare të reja. Hibridizoj misrin (duhanin). Hibridizoj kafshët (bagëtitë).