HIDHNAKTH m. bot.

  • Bimë barishtore njëvjeçare, me kërcell të lartë deri dy pëllëmbë e me lule të bardha, që mbin në toka të punuara, në djerrishta, në gërmadha, anës rrugëve etj., lulëzon nga prilli deri në vjeshtë dhe bën kokrra të zeza e shumë të hidhura.