HIDROSFERË f. gjeogr.

  • Tërësia e ujërave që shtrihen a që lëvizin në sipërfaqen e Tokës.