HIDROSTAT m. tek.

  • Sferë e madhe prej çeliku, e pajisur me mjete të posaçme për kërkime e studime në thellësitë e deteve dhe të oqeaneve, batisferë. Zhyten me hidrostat.