HIJEDENDUR mb.

  • Që ka hije të dendur. Pemë (dru) hijedendur. Nëpër pyjet hijedendura.