HIJEKEQ mb.

  • 1. Që ka hije të keqe a të rëndë (për drurë si arra, fiku etj.). Dru hijekeq.
  • 2. fig. Që ka pamje të keqe e të zymtë; hijerëndë. Njeri hijekeq.