HIJENOJ kal.

  • 1. Hijesoj. Hijenon tokën (vendin). Hijenon detin.
  • 2. jokal. vet. veta III. Shëmbëllen a duket si hije, përhijon; kalon si hije. Hijenon natën.
  • 3. jokal. Kaloj vapën në hije; vet. veta III mërzen (bagëtia). Hijenon bagëtia.