HIJOR mb. libr.

  • Që ka pamjen e një figure të errët, që ka pamjen e hijes. Figurë hijore.