HIMARJOT m.

  • Banor vendës nga Himara ose ai që e ka prejardhjen nga Himara.

HIMARJOT mb.

  • Që ka të bëjë me Himarën ose me himarjotët, që është karakteristik për Himarën ose për himarjotët, i Himarës ose i himarjoteve; që është krijuar nga himarjotët. Luftëtar himarjot. Grua (vajzë) himarjote. Familje himarjote. Këngë (valle) himarjote.