HIPNOTIZUES m.

  • Ai që të vë në gjumë me anë të hipnotizimit; ai që mjekon të sëmurët me anë të hipnozës.

HIPNOTIZUES mb.

  • 1. Që të vë në gjumë me anë të hipnotizimit. Mjek hipnotizues.
  • 2. fig. Që të bën të shtangesh, që t'i merr mendtë duke të lënë përshtypje të thella; magjepsës. Pamje hipnotizuese. Këngë hipnotizuese. Zë hipnotizues.