HIPODROM m. sh

  • Fushë ku bëhen vrapime dhe ushtrime me kuaj.