HIPOTEKAR mb.

  • Që është siguruar në hipotekë. Kredit (borxh, detyrim) hipotekar. Hua hipotekare.