HIPUR ndajf.

  • Duke qenë mbi diçka tjetër; ulur a shtruar mbi diçka; kaluar mbi një kafshë a ndenjur në një mjet udhëtimi. Hipur mbi kalë. Hipur në biçikletë (në makinë). Hipur mbi mur. Rri (jam, qëndroj) hipur.
  • Është hipur mbi kalë shih te KAL/Ë,~I.