HIRMADH mb.

  • 1. Që është shumë i bukur, që ka shumë hijeshi, hirplotë. Vajzë hirmadhe.
  • 2. Që është shumë i dhembshur për të tjerët; i mëshirshëm. Nënë hirmadhe.
  • 3. fet., vjet. I mëshirshëm, mëshirëmadh; që fal mëkatet (sipas botëkuptimit fetar). Zoti hirmadh.