HIRRËZ f. veter.

  • Sëmundje ngjitëse që u bie bagëtive të imëta e ua pret qumështin si hirrë, ua zbardh sytë, i verbon dhe ua mahis kyçet e këmbëve e thundrat: hikrraq, ngalosë.
  • Bar hirrëze bot. shih te BAR,~I I.