HISËLL m. bot. krahin.

  • Hithër. Mbjellin hisëll e duan të korrin grurë. fj. u.