HITHËRORE f. vet.

  • 1. bot. Familje bimësh barishtore, ku bëjnë pjesë lloje të ndryshme hithrash etj.