HOJËZ f.

  • 1. Huall mjalti.
  • 2. Vrima e hundës. Hojëzat e hundës. Hojëzat e kalit. Iu hapën hojëzat.
  • 3. anat. Gropa të vogla në kockat e nofullave, u ngulen rrënjët e dhëmbëve; alveolë.