HOKOHEM vetv.

  • 1. Bëj hoka me dikë; tallem e ngacmohem me dikë zakonisht pa të keq.
  • 2. Pës. e HOKOJ.