Wikipedia ka një artikull për fjalën:

HOLANDEZ m.

  • Banor vendës i Holandës ose ai që e ka prejardhjen nga Holanda.

HOLANDEZ mb.

  • Që lidhet me Holandën ose me holandezët, që është karakteristik për Holandën ose për holandezët, i Holandës ose i holandezëve; që është krijuar nga holandezët. Populli holandez. Kufiri holandez. Skuadra holandeze. Gjuha holandeze. Këngë holandeze. Lopë holandeze.