HOLLËSISHËM mb.

  • Që jepet me të gjitha hollësirat, që ka shumë të dhëna, i zbërthyer; që bëhet me shumë hollësi e me imtësi, që hyn në hollësi, i imët. Gjëra të hollësishme. Të dhëna të hollësishme. Rregulla (udhëzime, porosi) të hollësishme. Analizë e hollësishme. Njohje e hollësishme. Tregues i hollësishëm. Plan i hollësishëm. Shqyrtim i hollësishëm. Raport (tregim, përshkrim) i hollësishëm. Në mënyrë të hollësishme.