HOLLAK mb.

  • 1. Që e ka shtatin të hollë; që vjen i hollë nga trupi, që është i hollë; i hequr; i mprehtë. Njeri (djalë) hollak. Me trup hollak. Me këmbë (me qafë) hollake. Me fytyrë hollake. Bimë hollake.
  • 2. përd. em. Njeri me trup të hollë.