HOLLIM m. sh

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve HOLLOJ. HOLLOHEM. Hollimi i petëve. Hollimi i telit. Hollimi i alkoolit.
  • 2. krahin. Petë byreku. Hollimet e lakrorit (e byrekut).
  • 3. fig. vjet. Hollësi; hollësirë; mprehtësi, zgjuarsi. Ka tepër hollim. E punoi me hollim të madh. Nuk jepen të gjitha hollimet.