HUMBISHTË f.

  • 1. Hon, humnerë; humbellë. Ra në humbishtë.
  • 2. Vendi ku futet e rrjedh një përrua a një lumë nën tokë. U zhduk përroi në humbishtë.