HUNDËDERR mb. shar.

  • 1. Që e ka hundën të kthyer nga jashtë, që është me hundë të ngritur si të derrit.
  • 2. fig., shar. Kokëfortë.