HUNDËMADH mb.

  • 1. Që e ka hundën të madhe. Burrë hundëmadh.
  • 2. fig. keq. Mendjemadh.
  • 3. Përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit.