HUNDIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve HUNDOJ, HUNDOHEM.
  • 2. Fyerje që na bën dikush; zemërim. E ka kapur hundimi.