HUP kal.

  • 1. Ngjesh, rras.
  • 2. fig. E rrah mirë dikë, e zhdëp. E hupi mirë.