HUTIMTHI ndajf.

  • Në gjendje hutimi, duke qenë i hutuar. E vështronin hutimthi njëri-tjetrin. Ecte (fliste) hutimthi.