HUTOJ kal.

  • 1. E bëj dikë të mos përqendrohet në diçka, ia turbulloj mendjen, ia marr mendtë; e trullos. E hutoi me fjalë. Mos na huto!
  • 2. E habit shumë, e shastis. E hutoi shumë.
  • 3. jokal. krahin. Lajthit, gaboj.