HYJNESHË f. poet.

  • 1. Perëndeshë.
  • 2. fig. Vajzë a grua shumë e bukur, që është për t'u adhuruar.