HYJNIZIM m.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve HYJNIZOJ, HYJNIZOHET. Hyjnizimi i fuqive të natyrës. Hyjnizimi i lashtësisë. Hyjnizimi i njerëzve. Hyjnizimi i traditës (i artit). Hyjnizimi i dashurisë.