HYZMET m. bised.

  • Shërbim; kujdesje. I bënte hyzmet dikujt i shërbente, kujdesej për të. Do hyzmet të madh. E mbanin me shumë hyzmet. Ia bëri të gjitha hyzmetet.
  • Ia bën hyzmetin një pune bised. kujdeset që ta kryejë një punë a një detyrë me përpikëri e me të gjitha mundësitë, në mënyrë që të mos e humbasë e të ketë sa më shumë përfitim prej saj.