IKONOGRAFI f. libr.

  • 1. Dega e pikturës që merret me pikturimin e ikonave; pikturimi i ikonave. Ikonografia e vjetër shqiptare. Vepra të ikonografisë. Merrej me ikonografi.
  • 2. Përshkrimi dhe studimi i ikonave. Seri portretesh të njerëzve të shquar. Ikonografia e Skënderbeut.