JONORMAL mb.

  • 1. Që nuk përputhet me normën e me rregullat e përgjithshme, që nuk shkon sipas tyre; që nuk është në rregull, që s'është ashtu si duhet të jetë, që s'është normal; jo i zakonshëm. Gjendje jonormale. Jetë jonormale.
  • 2. Që s'është në rregull nga gjendja mendore, i sëmurë nga trutë. Njeri jonormal.