Hape menynë kryesore

KEQTRAJTIM m.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve KEQTRAJTOJ, KEQTRAJTOHEM.