Hape menynë kryesore

KOÇIMARE f. bot.

  • Mare. Lulet e koçimares. Raki koçimareje. Pyll me koçimare.