KOLL m.

  • Tretësirë a lëndë e bardhë ngjitëse, e përgatitur me niseshte e me lëndë të tjera kimike, që përdoret për të ngrirë jakat e këmishëve, qafëzat etj. Vë në koll. Ngrij me koll.