Hape menynë kryesore

KONCESION m.

  • Marrëveshje që bëhet zakonisht ndërmjet një shteti kapitalist të fuqishëm dhe një shteti tjetër më të dobët ose ndërmjet qeverisë së një shteti kapitalist dhe një sipërmarrësi privat për të shfrytëzuar pasuritë natyrore, tokësore ose nëntokësore të një vendi ose të një krahine, për të krijuar ndërmarrje industriale etj. .