Hape menynë kryesore

KROMOR mb.

  • Që përmban krom; i bashkuar me krom. Çelik kromor.