Hape menynë kryesore

KUAK jakal.

  • Nxjerr një zë të çjerrë dhe të fortë (për bretkosën). Kuaknin bretkosat.