KUNAT m.

  • 1. Vëllai i gruas (për burrin) ose burri i motrës (për vëllanë e saj); vëllai i burrit (për gruan). E ka kunat. Doli me të kunatin. I erdhën kunetërit.
  • 2. Burri i motrës (për vëllanë ose për motrën e saj). E kishte kunat.