Hape menynë kryesore

KUQËLORE f. bot.

  • Lloj kërpudhe me ngjyrë si të arit, që është shumë e shijshme në të ngrënë. Mbledh kuqëlore.